PostHeaderIcon Яна Христова - Информация

PostHeaderIcon За мен - Професионална биография

        Завършила съм психология във ВТУ “ Св.Св. Кирил и Методий”. Продължих своята специализация в Институт по хуманистична и екзистенциална психология  -  Рим, Италия, където се дипломирах като психотерапевт. От  години се обучавам в тренинг - групите към ПИСЕЛ (Психотерапевтичен институт за социална екология на личността), като фамилен консултант при психологическа работа с деца и семейства в системния подход и фамилната терапия.

        Работила съм по компонент Деинституционализация  на Проект “Реформа за повишаване благосъстоянието на децата в България” осъществен от Министерството на труда и социалната политика.  Била съм психолог  в  Екипа  по приемна грижа от самото му  създаване,  към Комплекса за социални услуги за деца и семейства в гр. Стара Загора и съм един от основоположниците на Областния център по приемна грижа в гр. Стара Загора. Изпълнявала съм длъжността към центъра: координатор на екип. Извършвала съм информиране, набиране, оценяване и консултиране на кандидати за приемни родители, както и подкрепа на одобрените приемни семейства и настанените  в тях деца. Водила съм  сформираната от мен група за подкрепа на приемните родители.

        Имам опит като  обучител в обучения по „Приемна грижа” - специализирани модули за обучение на кандидати за приемни родители и на професионалисти – социални работници и психолози от Дирекции „Социално подпомагане”  и служители на специализирани институции в област Стара Загора, неправителствени организации от цялата страна, членовете на Комисиите за закрила на детето в област Стара Загора, представители на различни институции и печатни и електронни медии.

         Притежавам умения като водещ на терапевтична група за жени преживели насилие. Работила съм като психолог с жертви на насилие към  Кризисен център. Предоставяла съм психологическа помощ на уязвими групи хора.

         Имам участие в екип провеждал кризисни интервенции и екипна супервизия на персонала в ДДЛРГ и СПИ.

        Имам опит като обучител в специализиран тренинг за повишаване капацитета на училищните психолози и педагогически съветници – Министерство на образованието, младежта и науката.

        Занимавала съм  се е с преподавателска дейност, работила  съм като учител по психология, етика и право, философия с деца в юношеска възраст.

        В момента се занимавам с частна практика за психологически консултации на деца и семейства.

 

PostHeaderIcon С какво мога да Ви бъда полезна

В своето съществуване всеки човек рано или късно се сблъсква с трудности, които не може да преодолоее самостоятелно.Животът поставя пред нас различни задачи, прости и сложни, неочаквани и закономерни. Това могат да бъдат както проблеми съпътстващи преминаването ни през кризи в личния живот,   страдания от преживян развод, загуба или смърт на хора, които обичаме, така и проблеми със съпруга, съпругата, децата, началникът или съседите. Даже и най-близките ни хора могат да ни станат чужди.

В такива случаи на Вас обезателно Ви е нужна професионална помощ от човек, който ще разбере Вашия проблем и ще Ви помогне да възвърнете щастието, успеха и увереността в себе си.

В живота на всяка съпружеска двойка има трудни периоди, когато нарастват напрежението и неразбирането. Възможностите за справянето с конфликтите и кризите са вече изчерпани.

Проблемите в семейните взаимоотношения не са рядкост. Липса разбиране от парньора Ви? Обичате се, но постоянно се карате? Нарушен е контактът с децата Ви? ... Въпросите могат да бъдат много, но често е невъзможно да намерите правилния отговор – този, който не зависи от личните обиди и негативни емоции, от мнението на близките и приятелите. Имено в такъв случай може да Ви помогна като психолог опитен във фамилното консултиране.

Моята роля като психолог занимаващ се методите на фамилната терапия и системния подход – подходи, които сега се развиват много бързо в света и в нашата страна, е да Ви бъда полезна в   подобряване на семейните взаимоотношения ,чрез конструктивно   решаване на конфликтите в семейството, развиване на   способностите за взимане на решения,ефективно изразяване на   емоциите, подобряването на интимния живот и създаването на атмосфера на обич и хармония, решаване на проблеми свързани с разширеното семейство(които често живеят с децата и внуците си под един покрив), както и овладяване на адекватни родителски модели, които ше Ви помогнат да станете по-успешни родители.

Много често клиентите ме питат: кое налага необходимостта решаването на проблема на един член от семейството да става с участието на цялото семейство? За какво е нужно тук цялото семейство, ако проблемът например е в поведението на детето?

Ако разглеждаме семейството като система, на която всички членове си взаимодействат, то тогава става ясно, че в тази система, когато са нарушени взаимодействията, то това се изразява в проблемно поведение на един човек от семействово и това най-често е детето.

Ако искате да разберете какво се случва с Вашето дете при израстването му, как да намерите общ език с него или да получите отговори на интересуващите Ви въпроси за развитието и възпитанието му, аз съм готова да Ви помогна.

Предоставяйки предбрачни консултации мога да Ви осигуря    безопасно пространство за свободно изследване на вашите взаимоотношения и изясняване какво искате един от друг и от съвместния си живот .Постепенно учейки се да приемате факта на своята взаимнозависимост и в същото време отделност и различност.

Преимущества на моите консултации

При мен Вие ще срещнете само индивидуален подход към вас и вашия проблем - тук няма шаблонни фрази и готови рецепти за всичко и всеки.

Според мен всеки човек е уникален и моята първа задача като психолог е да разбера уникалността на човека, който се е обърнал към мен. Да намерим този изход от трудната ситуация, който е приемлив и правилен лично за Вас.

  • Психологическата работа за мен е творчески процес и за това аз работя заедно с Вас,а не като Ви преразказвам съдържанието на известни книги и учебници, които и сами можете да прочетете.
  • Аз провеждам както индивидуални, така и консултации с цялото семейство.
  • Психологическите консултации с Вас се провеждат в комфортен, специално предназанчен за това кабинет, където има всички необходими материали за нашата работа.
  • Кабинетът ми е разположен на удобнбо място, точно на централната пешеходна зона на град Стара Загора и достъпът до него е много лесен.
  • Цената на моите консултации е приемлива и намалява в зависимост от честотата на срещите ни и продължителността на съвместната ни работа. Мой професионален девиз е: квалифицираната психологическа помощ трябва да бъде достъпна за хората.
  • За определени групи хора действат отстъпки.
  • Регулярно протичат акции, в които Вие получавате от мен като подарък намаление при участието ви в органиаирани от мен семинари.
  • Нашата работа с Вас продължава и след като напуснете кабинета ми.Вие си тръгвате от мен с” домашно задание “ – материал за индивидуална работа, който ще Ви помогне да направите самостоятелно още няколко крачки по пътя към Вашата цел!
  • Гарантирам Ви анонимност и конфиденциалност на психологическите консултации, които провеждам.
  • Направете чрез моите консултации ,толкова крачки към Вашето щастие колкото самите Вие искате!
 
Още статии...